Proizvodi

Interaktivna tabla IQ Board DVT

Digital Vision Touch tehnologija pokazuje svoje odlične performanse u borbi protiv mešanja svetlosti. Na raspolaganju je 14 prešica sa obe strane table za često korišćene aplikacije.

Interaktivni LED displej IQTouch

Bez potrebe za projektorom i računarom, minimum 30.000 radnih sati. Interaktivni LED ekran visoke rezolucije i kristalne slike pretvaraju svaku učionicu u živopisno mesto za rad i boravak.

Dokument kamera - visualizer IQ View

Uređaj se može direktno povezati sa monitorom, projektorom i sličnim uređajima bez potrebe povezivanja sa računarom. Pomeranje, prevlačenje i zumiranje živog snimka pravi kamera.

Interaktivna tabla IQBoard Infrared

Za rad na tabli nije potrebna olovka. Poseduje male i trajne infracrvene predajnike i prijemnike. Podržava rad više korisnika istovremeno.

IQ All in One sistem

IQ AiO is highly integrated with center control system, computer, IWB, visualizer and audio amplifier, forming a perfect multi-media classroom solution together with a projector. The ultra-thin & protective design and branded PC integration greatly improve the efficiency of product upgrade.