Proizvodi

Interaktivni LED displej IQTouch Candy PRO

Bez potrebe za projektorom i računarom, minimum 30.000 radnih sati. Interaktivni LED ekran visoke rezolucije i kristalne slike pretvaraju svaku učionicu u živopisno mesto za rad i boravak.

Interaktivni LED displej IQTouch JOY

Bez potrebe za projektorom i računarom, minimum 30.000 radnih sati. Interaktivni LED ekran visoke rezolucije i kristalne slike pretvaraju svaku učionicu u živopisno mesto za rad i boravak.

Interaktivna tabla IQ Board DVT

Digital Vision Touch tehnologija pokazuje svoje odlične performanse u borbi protiv mešanja svetlosti. Na raspolaganju je 14 prešica sa obe strane table za često korišćene aplikacije.

Dokument kamera - visualizer IQ View

Uređaj se može direktno povezati sa monitorom, projektorom i sličnim uređajima bez potrebe povezivanja sa računarom. Pomeranje, prevlačenje i zumiranje živog snimka pravi kamera.